NR 2 (16) 2021

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 2 (16) 2021

 

Cały numer

 

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

7
Ewa Burak
Dr Agata Jacewicz

Rozwijanie samodzielności przedszkolaków. Wybrane zagadnienia
Developing Independence in Preschoolers. Selected Issues

 

35
Marta Gryko

Spacery i wycieczki przedszkolaków. Wybrane zagadnienia
Walks and Excursions for Preschoolers. Selected Issues

 

60
Anna Jasionowska-Moszczyńska
Dr Agata Jacewicz

Rola rodziny i przedszkola w rozwijaniu muzycznych zainteresowań przedszkolaków
The Role of Family and Preschool in Developing Preschoolers’ Musical Interests

 

87
Mgr Małgorzata Van Damme
Dr Agata Jacewicz

Edukacja przedszkolna w Norwegii. Rys historyczny i współczesność
Pre-School Education in Norway. Historical View and Present Day

 

Z BADAŃ

 

115
Žaneta Miháliková Žitňáková, Mgr.

Correlation Between Self-Evaluation and Social Position in Pupils
With Specific Developmental Learning Disabilities (Sdld)
Korelacja między samooceną a pozycją społeczną u uczniów
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (SDLD)

 

140
Mgr Andrzej Skowroński

Wiedza społeczna na temat funkcjonowania służb specjalnych w Polsce
Social Knowledge on the Polish Secret Services

 

173
Karolina Jurczenia

Poczucie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej na przykładzie badań ankietowych uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce
The Sense of Security among Schoolchildren Based on Pupil Survey in Primary School No. 1 in Sokółka

 

RECENZJE

 

201
Petra Papierníková
Mária Kožuchová and Martin Kuruc

Development of Students’ Selfregulation of Learning with a Focus on Technical Education:
Theory and Research 1. vyd. Karlsruhe : Ste-Con, 2020. – 128 s. [print], ISBN 978-3-945862-39-1

 

SKOROWIDZ I INDEKS

 

207
Justyna Andrzejewska

Skorowidz Tematyczny Artykułów Czasopisma
„Zagadnienia Społeczne”. Lata 2014–2021

 

235
Justyna Andrzejewska

Indeks Alfabetyczny Autorów Artykułów Czasopisma
„Zagadnienia Społeczne”. Lata 2014–2021

 

O AUTORACH

 

239
Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

243

Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования

 

252

Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов