Niepełnosprawni

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami

realizuje projekt

  1. „NWSP Uczelnią dostępną”

w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A064/21-00 z dnia 08/12/2021 r.

 

Zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami do kontaktu.

Pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami:
dr Izabela Kaczyńska

UWAGA! spotkania z pełnomocnikiem należy ustalać wcześniej mailowo: niepelnosprawni@nwsp.bialystok.pl

grafika przedstawia logo funduszy europejskich
zdjęcie przedstawia osobę kucającą przed drugą osobą siedzącą na wózku inwalidzkim