NR 1 (17) 2022

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (17) 2022

Cały numer

Spis TreściSTUDIA I MATERIAŁY

 

5
Dr hab. Henryka Ilgiewicz

Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej The Wilno Voivodship Committee for Assistance to Polish Academic Youth

 

27
Mgr Alicja Pałac-Nożewska

Efektywne metody pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
Effective Methods for Supporting Children with Selective Mutism

 

Z BADAŃ

 

41
Anna Jasionowska-Moszczyńska

Rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Raport z badań
Developing Musical Interests of Children at Preschool Age. Research Report

 

80
Doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Ing. Peter Tokoš

Posúdenie učebného prostredia žiaka s pravidlami ergonómie počas dištančného vzdelávania
The Ergonomics of Learning Environments: the Principles in Distance Education
Ocena środowiska uczenia się ucznia z uwzględnieniem zasad ergonomii podczas kształcenia na odległość

 

96
Ing. Jaroslav Ihnacik

Podpora technickej predstavivosti pre 21. storočie Supporting
Technical Imagination in the 21st Century
Wspomaganie wyobraźni technicznej w XXI wieku

 

111
Dr Grażyna Kędzierska
Dr Wiesław Smolski

Nauczanie zdalne w opinii nauczycieli i studentów
Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku
Distance Education in the Opinion of Teachers and Students
of Non State Higher Pedagogical School in Bialystok

 

O AUTORACH

 

139

Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA

 

143

Wymogi edytorskie
Formal and Editorial Requirements
Pедакционные требования

 

152

Recenzowanie tekstów
Principles of Reviewing Publications
Рецензирование материалов