ZARZĄDZANIE I NADZÓR W SYSTEMIE OŚWIATY POLSKIEJ W LATACH 1989-2005

Walenda Alicja

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 235

ISBN 978-83-61612-02-5

cena 27 zł


(…) Autorka podejmuje problematykę o wielkiej ważności i aktualności naukowej i praktycznej. Zarządzanie oświatą pomiędzy ministerstwem a organiczną pracą nauczycieli jest niezwykle rzadko badane empirycznie ze względu na bardzo wysoki stopień trudności takich badań. O trudności takich badań stanowi konieczność łączenia różnych kompetencji z pedagogiki, teorii zarządzania, politologii, a także trudna dostępność do wszystkich naraz podmiotów zarządzania na szczeblach wojewódzkim, samorządowym i instytucjonalnym. (…) Nic więc dziwnego, że badania empiryczne z zakresu zarządzania oświatą należą od kilkunastu lat do rzadkości.

– z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego