Wydawnictwo NWSP

Informacje ogólne

Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku powstało dnia 22 XII 2004 roku i otrzymało własne oznaczenie identyfikacyjne w ramach krajowego systemu ISBN.

Wydawane są książki o tematyce związanej z pedagogiką, psychologią, nauką o bezpieczeństwie, historią oraz filozofią. Nakładem wydawnictwa ukazują się monografie, prace zbiorowe oraz czasopismo naukowe „Zagadnienia Społeczne”.

Sprzedaż

Publikacje Wydawnictwa Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku można nabyć w następujący sposób:

  • w punkcie sprzedaży bezpośredniej w Bibliotece NWSP (w godzinach pracy Biblioteki), forma płatności: gotówka
  • składając zamówienie drogą elektroniczną na adres mailowy: wydawnictwo_nwsp@interia.pl

Zamówienie

W zamówieniu drogą elektroniczną powinny znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko lub dane firmy/instytucji
  • adres do wysyłki
  • informacje na temat zamawianej pozycji – w przypadku książek: tytuł i autor;
  • w przypadku czasopisma „Zagadnienia Społeczne” – dokładny numer i rok wydania

Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo maila zwrotnego z potwierdzeniem oraz wartością zamówienia z doliczeniem kosztów wysyłki.

Opłata

Zakup należy opłacić przelewem na poniższe dane:

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91

15-704 Białystok

Bank Spółdzielczy w Brańsku

Numer konta bankowego:

44 8063 0001 0100 0200 7214 0001

Tytuł przelewu: zakup książki z Wydawnictwa NWSP (imię i nazwisko zamawiającego, tytuł książki, imię i nazwisko autora).

Zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu wpłaty.

Dane kontaktowe

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Al. Jana Pawła II 91

15-704 Białystok

Tel. (85)742-01-99 w. 18

adres mailowy: wydawnictwo_nwsp@interia.pl