zdjęcie przedstawia długopis położony na notesie

Wybór specjalności

Uwaga studenci

I roku studiów I stopnia kierunku

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne

oraz studenci III roku kierunku

Psychologia

(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

w roku ak. 2022/2023

 

Prosimy o osobiste zgłaszanie się do Rektoratu Uczelni w celu dokonania wyboru specjalności – w terminie do 17 czerwca 2023 r.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

– Bezpieczeństwo i porządek publiczny

– Zarządzanie kryzysowe

– Bezpieczeństwo narodowe

Specjalności na kierunku Administracja:

– Administracja publiczna

– Administracja samorządowa

Specjalności na kierunku Psychologia:

– Psychologia kliniczna

– Psychologia społeczna