Władze

Od Rektora

Szanowni Państwo – Kandydaci na studia wyższe,

Wybór kierunku studiów to odpowiedzialna decyzja. Może ona wpłynąć na funkcjonowanie młodego człowieka przez najbliższe lata, może decydować też o późniejszym wyborze zawodu. Decyzja taka zatem wymaga głębokiego przemyślenia. Wybór kierunku studiów to podstawowa sprawa, ale niezmiernie ważne jest to, na jakiej uczelni ma być realizowane to kształcenie.

Akademia Podlaska w Białymstoku – Akademia Nauk Stosowanych stwarza optymalne warunki do rozwoju naukowego i osobistego. Oto jej największe atuty: