Studia podyplomowe

Z zakresu pedagogiki

 • Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela – III semestry
 • Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy – III semestry
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna – III semestry
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – III semestry
 • Wychowanie do życia w rodzinie – III semestry
 • Asystent rodziny – II semestry
 • Organizacja i zarządzanie oświatą – II semestry
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – III semestry

Z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Zarządzanie kryzysowe – II semestry

Z zakresu psychologii

 • Psychogeriatria – II semestry  NOWOŚĆ DLA PSYCHOLOGÓW 
 • Psychologia biznesu i zarządzania – II semestry
 • Negocjacje i mediacje sądowe – II semestry
 • Psychologia kryzysu i interwencji – II semestry

Wymagane dokumenty

Przyjmujemy kandydatów tylko z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Opłaty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024

Studia podyplomowe z zakresu pedagogikiLiczba semestrówSuma
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela33300 zł
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 33300 zł
Diagnoza i terapia pedagogiczna 33300 zł
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32700 zł
Wychowanie do życia w rodzinie 32700 zł
Asystent rodziny 23000 zł
Organizacja i zarządzanie oświatą23000 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 33300 zł

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznegoLiczba semestrówSuma
Zarządzanie kryzysowe22000 zł

Studia podyplomowe z zakresu psychologiiLiczba semestrówSuma
Psychologia biznesu i zarządzania23000 zł
Negocjacje i mediacje sądowe23000 zł
Psychologia kryzysu i interwencji23000 zł