Płatności

Informujemy, że w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce finanse (dane do przelewu) widnieje nowy numer konta

(indywidualny- KAŻDY STUDENT MA INNY NUMER KONTA), na który prosimy wpłacić czesne.

Uwaga: Chęć otrzymania faktury należy zgłaszać najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca w którym dokonano płatności.

OPŁATY ZA STUDIA OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

KierunekStopieńI rata czesnego (łącznie 10)Suma
AdministracjaI STOPNIA460 zł4600 zł
II STOPNIA460 zł4600 zł
Bezpieczeństwo wewnętrzneI STOPNIA460 zł4600 zł
II STOPNIA460 zł4600 zł
PedagogikaII STOPNIA460 zł4600 zł
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna5-LETNIE MAGISTERSKIE465 zł4650 zł
Psychologia5-LETNIE MAGISTERSKIE
Stacjonarne/ Niestacjonarne
680 zł6800 zł

Studia podyplomowe z zakresu pedagogikiLiczba semestrówSuma
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela3------------
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy3------------
Diagnoza i terapia pedagogiczna3------------
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka3------------
Wychowanie do życia w rodzinie3------------
Asystent rodziny2------------
Organizacja i zarządzanie oświatą2------------
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza3------------

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznegoLiczba semestrówSuma
Zarządzanie kryzysowe2-------------------

Studia podyplomowe z zakresu psychologiiLiczba semestrówSuma
Psychologia biznesu i zarządzania2-------------------
Negocjacje i mediacje sądowe2-------------------
Psychologia kryzysu i interwencji2-------------------

OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTÓW

Rodzaj dokumentuWysokość opłat za
wydanie oryginału dokumentu
Wysokość opłat za
wydanie duplikatu dokumentów
Legitymacja studencka22 zł33 zł
Dyplom-20 zł
Suplement-20 zł

OPŁATY POZOSTAŁE

Rodzaj opłatyWysokość opłaty
w r.ak. 2023/2024
Wysokość opłaty
w r.ak. 2024/2025
Warunkowy wpis z seminarium dyplomowego1200,00 zł1200,00 zł
Warunkowy wpis z jednego przedmiotu900,00 zł900,00 zł
Ponowny wpis na listę studnetów400,00 zł400,00 zł

Zwolnienie z opłaty

Dzieci studentów i pracowników APWB są zwolnione z opłaty czesnego za pobyt w Przedszkolu „Świat Zucha”.

Zniżka

Absolwenci APWB studiów I stopnia (licencjackich): wpisowe na studia magisterskie dwuletnie wynosi 200 zł.

Zniżka

Absolwenci APWB studiów II stopnia (magisterskich) i studenci studiujący w APWB na dwóch kierunkach zwolnieni są z opłaty wpisowego w wysokości 400 zł.

Zniżka

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy dokonują opłat za cały rok akademicki do 10 października, otrzymują zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 200 zł (nie przysługuje studentom rozpoczynającym naukę w r. ak. 2018/2019 i wcześniej, którzy podpisali umowę z ratami miesięcznymi)