NR 1 (18) 2023

ZAGADNIENIA SPOŁECZNE nr 1 (18) 2023

 

Cały numer

Spis Treści

 

STUDIA I MATERIAŁY

 

5

Andrzej Puliński

Problematyka oświaty i szkolnictwa na łamach pierwszego numeru Gazety Białostockiej 1-2 września 1951r

 

24

Ewa Rzechowska

Od empirii do teoretycznych modeli procesu Olivera C Robinsona konceptualizacja kryzysów rozwojowych

 

41

Valery Shepitko, Mykhaylo Shepitko, Mariietta Kapustina 

Criminalistics in Ukranine between theory practice and training

 

66

Agata Jacewicz

Metody wprowadzania dzieci w świat przyrody

 

Z BADAŃ

93

Bogumiła Krawiec

NieAutentyczne obrazy siebie w relacjach romantycznych u współczesnych młodych dorosłych

 

114

Agnieszka Szymańska

Funkcjonowanie osobowości depresyjnej w ujęciu psychocybernetycznym.

132

Anna Jaźwińska- Chren

Obraz ciała a style przywiązania w relacji partnerskiej u kobiet w okresie stającej się dorosłości

 

154

Krzysztof Mocarski

Redukcja reakcji lękowych u osób ze spektrum autyzmu Zastosowanie procedury stosowanej analizy zachowania

 

173

Ewa Burak

Edukacja medialna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Wybrane zagadnienia

 

196

Justyna Stawarz

Edukacja Outdoorowa w przedszkolu na przykładzie wybranych krajów europejskich

 

Sprawozdanie 

223

Agnieszka Iłendo- Milewska 

Sprawozdanie z XV Międzynarodowej Konferencji Psychologii i Psychiatrii (15 TH International Conference on Psychology and Psychiatry)

 

O AUTORACH 

227

Noty

 

ZASADY PUBLIKOWANIA 

231

Wymogi edytorskie

240

Recenzowanie tekstów