METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Jacewicz Agata

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 124

ISBN 978-83-61612-10-0

cena 21 zł


Książka jest adresowana do studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową. Intencją Autorki jest pomoc w organizowaniu pracy z dziećmi oraz wyzwalanie pedagogicznej inwencji (…) podniesienie rangi metod aktywizujących i wspierających w edukacji przedszkolnej. Proponowane są konkretne rozwiązania w pracy z przedszkolakiem, sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i kreatywności.

(…) Należy podkreślić, że jest to publikacja potrzebna, porządkuje bowiem pewien obszar wiedzy i praktyki przedszkolnej zwłaszcza w kontekście objęcia dzieci pięcioletnich rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

– z recenzji dr hab. prof. APS i UWM Ewy M. Kuleszy