DZIECKO – DZIECIŃSTWO – RODZINA – WYCHOWANIE RODZINNE. KATEGORIE PEDAGOGIKI RODZINY W PERSPEKTYWIE PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ

Izdebska Jadwiga

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 224

ISBN 978-83-661612-26-1

cena 20 zł


Przedstawione do recenzji opracowanie Profesor Jadwigi Izdebskiej  jest próbą holistycznego spojrzenia na rodzinę, dziecko, jego dzieciństwo i wychowanie rodzinne, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania: o wartość dziecka, wartość rodziny, o to jaka jest współczesna rodzina, kim staje się dziecko, co się z nim dzieje, ale także kim może być w wyniku wychowania rodzinnego.

Umiejscowienie podjętej problematyki w teorii pedagogiki personalistycznej, w nurcie pedagogiki chrześcijańskiej umożliwiło Autorce ujęcie człowieka, tak rodzica, wychowawcy, jak i dziecka jako osoby obdarzonej godnością i wolnością, a wychowania jako tworzenia sprzyjających warunków wrastania w człowieczeństwo. Pedagogika personalistyczna jest pedagogiką wszechstronnego, holistycznego rozwoju człowieka (dzieci, młodzieży) jako osoby.

– z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Adama Skreczko