zdjęcie rektora dr. Marka Jasińskiego

Dr Marek Jasiński

Rektor NWSP, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

Ukończył Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Długoletni pracownik Zakładu Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich CMKP w Warszawie, następnie wieloletni wykładowca w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii w Warszawie. Przez dwa lata kierował Oddziałem Nerwic Szpitala MSW w Otwocku/p Warszawą.

Posiada m.in. międzynarodowy certyfikat psychoanalityka wydany przez IPA (International Psychoanalytical Academy) oraz certyfikat psychologa klinicznego i seksuologa klinicznego. Od wielu lat aktywnie prowadzi praktykę kliniczną i dydaktyczną. Udziela wielu superwizji pracy psychologów, zarówno w systemie indywidualnym jak i grupowym. Jest autorem wielu publikacji i artykułów naukowych w prasie fachowej. Uczestniczył w kilkuset audycjach radiowych i telewizyjnych, popularyzując wiedzę seksuologiczną i psychologiczną. Od 2005 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w NWSP w Białymstoku (jako podstawowe miejsce pracy), a od 2010 roku pełni funkcję Rektora tej Uczelni.