zdjęcie przedstawia dr. Łukasza Twarowskiego

Dr Łukasz Twarowski

Prorektor ds studenckich i kształcenia, doktor nauk prawnych

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Część studiów realizował w ramach stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. W latach 2007 – 2011 odbył aplikację adwokacką zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Od 2012 r. pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Były wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Kryminologia. Uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa karnego oraz licznych szkoleń prawniczych. Jest autorem publikacji naukowych w prasie fachowej, monografiach i innych publikacjach.