zdjęcie przedstawia osobę kucającą przed drugą osobą siedzącą na wózku inwalidzkim

NWSP Uczelnią dostępną – zakończenie projektu

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku w partnerstwie z Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami zakończyła realizację projektu

„NWSP Uczelnią dostępną” realizowanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach zrealizowanego projektu uczelniany Komitet ds. dostępności przy współpracy z władzami uczelni opracował szereg zaleceń i rekomendacji dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami na uczelni. Więcej informacji na ten temat na dedykowanej zakładce (https://nwsp.bialystok.pl/niepelnosprawni/).

Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry uczelni, dzięki czemu zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy administracyjni uzyskali wiedzę, jak współpracować ze studentami z niepełnosprawnościami w trakcie ich procesu dydaktycznego.

W ramach projektu zamontowano również dźwig osobowy, doposażono bibliotekę i salę informatyczną, dostosowano stronę internetową i platformę zdalnego nauczania uczelni do najnowszych standardów WCAD oraz wykonano dodatkowe oznaczenia pozwalające na łatwiejsze poruszanie się osób z niepełnosprawnościami po budynku uczelni.

FESTIWAL NIEZALEŻNEGO ŻYCIA!

ZAPROSZENIE

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami oraz Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa mają zaszczyt zaprosić na wyjątkowe wydarzenie, po raz pierwszy organizowane w Polsce: 

FESTIWAL NIEZALEŻNEGO ŻYCIA!

17 listopada, godz. 14:00 – 21:00

Stadion Miejski w Białymstoku (Strefa VIP – czerwona) ul. Słoneczna 1 

 

REJESTRACJA pod linkiem:

Festiwal Niezależnego Życia formularz rejestracji

Formularze Google

Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: 3, 10, 11, 16, 22, 23, 26, 104, 112

Samochód, autokar: należy wpisać adres do nawigacji: ul Słoneczna 1 lub dane 53.106032 n oraz 23.149052 e.

Parking dostępny+

W przypadku uzgodnienia szczególnych potrzeb oraz innych zapytań prosimy o kontakt e-mail:  mobilnoscplus@podlaskisejmikon.pl

Tel. 662 085 729

 

W Programie Festiwalu:

14:00 Start – Uroczyste otwarcie festiwalu

14:30 – 15:00 wydarzenie SPEED FRIENDING – spotkanie z Ambasadorami Mobilności + Olgą, Szymonem, Klaudią, Marcinem, Jakubem, Natalią.

Podczas spotkania będzie można bliżej poznać naszych bohaterów, zadać pytanie wybranemu Ambasadorowi Mobilności Plus.

15:00 – 16:00 sesja LET’S TALK 

Podczas sesji odbędą się 2 wystąpienia:

1.     Podróżnik zmysłów – spotkanie z dr Rafałem Kuczyńskim

Rafał jak niejeden z nas w trakcie realizacji Programu Erasmus + nastawiał się na podróże i odkrywanie nowych zakątków jakie oferuje nam wybrany kraj uczelni partnerskiej. Co jednak, jeśli podróż ta odbywa się za pomocą innych zmysłów niż wzrok? Jaką strukturę  i kolor ma nasz świat? Jak toczy się życie w kamperze i jak to jest, gdy pitbul – pies przewodnik to twój kompan podroży?

O filozofii podróży w języku i zmysłach porozmawiamy z doktorem Rafałem Kuczyńskim, filozofem, podróżnikiem, tłumaczem j. angielskiego, osobą niewidomą.

2. Asystencja znaczy niezależność. Świat akademicki osoby w spektrum – spotkanie z dr Maciejem Oksztulskim

Spectrum autyzmu to nadal temat mało zgłębiony przez nasze społeczeństwo. Jedyne znane informacje często okazują się być jedynie powtarzanymi stereotypami. Jak funkcjonują osoby w spektrum w środowisku akademickim i międzynarodowym w aspekcie społecznym i prawnym, jakie stoją przed nimi wyzwania? Kim są i jaką rolę w dążeniu do niezależności tych osób odgrywa asystencja osobista?

O tym wszystkim będziemy mogli dowiedzieć się podczas wyjątkowego spotkania z Doktorem Maciejem Oksztulskim, prawnikiem, naukowcem, osobą w spektrum.

16:00-17:30 #ŻYĆKO – spotkanie z Emilią Więcek Kreatorką Profilu Ekipa Kazika

Media społecznościowe stały się w ostatnich latach nieodzownym elementem naszej codzienności. Możemy w nich znaleźć wydarzenia w okolicy, chwytliwy kawałek, pracę marzeń czy drugą połowę. Jak się jednak okazuje możemy też za ich pośrednictwem opowiedzieć naszą historię i zbudować wirtualną wioskę wsparcia.

O tym jak to zrobić, aby pogodzić bycie mamą 4 urwisów influencerką, edukatorką społeczną oswajając tematykę niepełnosprawności a przy okazji pozostać sobą porozmawiamy z Emilią Więcek założycielką profilu Ekipa Kazika.

17:30-19:30 DISA{BE}LITY – Kreatywne warsztaty o kobiecości z organizacją KISS

Funkcjonowanie w społeczeństwie to skomplikowany i złożony proces uzależniony od wielu czynników. Czy zastanawialiście się kiedyś jak zmienia się perspektywa, gdy na tej liście pojawi się bycie kobietą i niepełnosprawność? Z pomocą w odpowiedzi na to pytanie przychodzi Viktoria. Pochodząca z Łotwy aktywistka i działaczka społeczna pracująca na co dzień z tysiącami młodych dziewcząt i kobiet po to by uwierzyły w moc jaką w sobie mają. Przyjdź i spędź z nami kreatywne i edukacyjne girlhood afternoon. Czekamy właśnie na Ciebie!

19:30-20:30 EQALITY QUIZ – KAHOOT QUIZ Niepełnosprawność w kulturze popularnej

Podczas wspólnej zabawy dowiemy się m.in. Jaki kolor ma niepełnosprawność ruchowa, Kto jest największym podrywaczem Netflixa? Czy słowa to coś więcej niż tylko zlepek liter? Co oznacza 17 N I co to wszystko ma wspólnego z niezależnym życiem?  

Zbierz znajomych i sprawdź już 17 listopada o 19:30 w Equality quiz!

Od 14:00 -18:00 można będzie skorzystać ze specjalnej strefy SPORTU. 

Festiwal jest wydarzeniem otwartym dla Wszystkich – WSTĘP WOLNY!

Patroni Honorowi: Erasmus Student Network Poland, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,

Marszałek Województwa Podlaskiego

Patroni Medialni: Magazyn EUROSTUDENT, Radio AKADERA

Festiwal Niezależnego Życia jest realizowany w ramach projektu Włączamy Mobilność finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odnośnik otworzy się w nowym oknie

Program Mieszkanie dla absolwenta

Wychodząc naprzeciw najistotniejszym potrzebom młodych ludzi Miasto Białystok wprowadziło program „Mieszkanie dla Absolwenta”. To nowy instrument, który jest skierowany do najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych. Głównym celem programu jest zahamowanie odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy, a także wsparcie lokalnej gospodarki w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. Mam nadzieję, że inicjatywa zyska aprobatę młodych ludzi i będzie istotną zachętą do związania ich zawodowej przyszłości z Białymstokiem.

Realizacja tego zamierzenia będzie odbywać się w oparciu o wykorzystanie lokali gminnych, będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego

Szczegółowe informacje: 

ul. Słonimska l, 15-950 Białystok, tel. 85 869 6002, e-mail: prezydent@um.bialystok.pl

Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku — tel. 85 879 79 79

Program Mieszkanie dla absolwenta

O Programie

Program pod roboczą nazwą „Mieszkanie dla Absolwenta” jest programem wspierającym młodych ludzi w pozyskaniu pierwszego samodzielnego mieszkania. Skierowany jest do najlepszych studentów i absolwentów uczelni wyższych. Celem programu jest również wsparcie lokalnego biznesu w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników i zahamowanie trendu odpływu młodych ludzi na zewnętrzne rynki pracy. Realizacja programu będzie się odbywać z wykorzystaniem lokali
Gminy Białystok, zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego – do 93 lokali nowo wybudowanego zasobu przy ul. Depowej.

 

Dla kogo?

Oferta wsparcia mieszkaniowego skierowana do:

– studentów ostatniego roku uczelni wyższych posiadających średnią ocen z ostatniego roku akademickiego co najmniej 4,75, rekomendowanych przez rektora uczelni lub osobę przez niego upoważnioną;

– absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,75.;

 

Warunki skorzystania z Programu:

– nie posiadanie własności lub współwłasności, spółdzielczego prawa do lokalu lub budynku mieszkalnego, prawa do lokalu wchodzącego w skład zasobów TBS, bądź najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok;

– zamieszkiwanie na terenie Miasta Białystok;

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest Miasto Białystok

– nie ukończenie w dacie złożenia wniosku 35 roku życia,

– średnia co najmniej 4,75

 

Jakie mieszkania:

Lokale usytuowane w nowopowstałych budynkach zlokalizowanych przy ul. Depowej
w Białymstoku

Powierzchnia lokalu wynajmowanego w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego będzie wynosić:

1) w gospodarstwach wieloosobowych nie mniej niż 7 m2 , ani więcej niż 20 m2

2) w gospodarstwach jednoosobowych nie mniej niż 10 m2 , ani więcej niż 30 m2.

 

Do kiedy i gdzie można składać wnioski:

Wnioski składa się w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku w terminie do 31 grudnia każdego roku

 

Na jak długo zawierana jest umowa?

– Lokale wynajmowane są wyłącznie na czas trwania stosunku pracy na terenie Miasta Białystok.

–  W przypadku, gdy okres najmu trwa nieprzerwanie 10 lat umowa najmu zawarta na czas trwania stosunku pracy przedłuża się na czas nieoznaczony.

– najemcy zobowiązani będą do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o pozostawaniu
w stosunku pracy na terenie Miasta Białystok w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

zdjęcie przedstawia długopis położony na notesie

List Rektora NWSP z okazji otwarcia r.ak 2023/2024

    Rozpoczynamy nowy Rok Akademicki 2023/2024 z wielką nadzieją, a wręcz przekonaniem graniczącym z pewnością, że zrealizujemy wszystkie zamierzenia zawodowe i rokrocznie wyznaczane cele. Nadzieję opieramy na tym, że jak dotąd nasza Uczelnia znakomicie wywiązywała się z wszelkich zobowiązań i wyznaczonych celów. Nie mamy podstaw wątpić , że nadal tak będzie. NWSP istnieje już od ponad 27 lat i z roku na rok doskonali swoją ofertę programową i wypełnia postulaty ministerialne. Dowodem na to są coraz lepsze wyniki rekrutacji studentów na poszczególne kierunki studiów, wzbogacana jest oferta nie tylko podstawowych kierunków studiów, ale także oferta studiów podyplomowych. Daje to nam  powody do dumy i satysfakcji z wykonywanej pracy i powierzonych nam obowiązków.

   Osiągnięcia te i tak dynamiczny rozwój uczelni nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania wszystkich osób tworzących jej wizerunek, począwszy od Założyciela Uczelni, Pani Kanclerz, od Władz Uczelni, pracowników administracji a skończywszy na wszystkich tych, którzy na co dzień nie są może tak widoczni, ale wkładają dużo wysiłku by uczelnia nasza wyróżniała się na tle innych uczelni w regionie i nadal rozwijała się pomimo wielu niesprzyjających okoliczności. Za to im chcemy serdecznie podziękować i wyrazić głęboką wdzięczność.

   Nie byłoby takich rezultatów bez naszych Studentów, którzy rokrocznie przekraczają mury uczelni i coraz liczniej decydują się oddać kształcenie w ręce doświadczonej i profesjonalnej kadry. To jest najważniejszy czynnik mobilizujący nas do działania i starań o jak najlepsze profesjonalne przygotowanie przyszłej kadry wykwalifikowanych specjalistów i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego. Bardzo dziękujemy za wybór naszej Uczelni.

   Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Akademickiego 2023/2024 życzę wszystkim Pracownikom i Studentom satysfakcji i osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                                           Rektor NWSP, dr Marek Jasiński, prof., NWSP

Światowy dzień Zdrowia Psychicznego

Stowarzyszenie „My dla Innych”

 organizuje tydzień zdrowia psychicznego, akcja związana jest z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,

który wypada 10 października.

PROGRAM WYDARZEŃ
09.10.2023r. (poniedziałek) godz. 16:00
Aktywność fizyczna daje endorfiny! 
TRENING BOKSU prowadzony przez certyfikowanego trenera.
Ilość miejsc ograniczona. ZAPISY TEL. 577 430 517
10.10.2023r. (wtorek) godz. 10:00 – 14:00
Otwarte dla wszystkich i bezpłatne konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą środowiskowym. 
Jeśli cokolwiek Cię trapi lub po prostu chcesz porozmawiać przyjdź do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Pałacowej 3 w Białymstoku.
We współpracy z podlaskim oddziałem NFZ nieodpłatnie i w bezpiecznej przestrzeni wspólnie poszukamy rozwiązań.
11.10.2023r. (środa) 9:00 – 15:00
Piknik na Morelowej 23 (siedziba Stowarzyszenia My dla Innych)
W programie warsztaty pracy z oddechem, relaksacja, wystawa prac i rękodzieła ludzi My dla Innych, filmy, muzyka, pogaduchy, dobre jedzenie.
12.10.2023r. (czwartek)
Warsztaty pn. Spotkania niecodzienne (rozmowy z osobami doświadczonymi kryzysem, warsztaty anty stygmatyzacji).
Godz. 10:00 – 12:00 lub 13:00 – 15:00
Godz. 17:00 – 19:00 Edukacyjny seans filmowy  – edukacyjne pogadanki przy filmie w dobrym towarzystwie.
Ilość miejsc ograniczona. ZAPISY TEL. 577 430 517

Serdecznie zapraszam do współpracy i kontaktu!

Dzień Kandydata

Dzień Kandydata

Przyjdź i sprawdź się. Czekamy na Ciebie.

Sobota 21 października 2023 roku godz. 9.00

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku, ul. 42 pułku Piechoty 44

Chcesz zostać POLICJANTEM – Zrób pierwszy krok i przyjdź do NAS.

Pod czujnym okiem ekspertów sprawdź się w:

  • teście wiedzy
  • rozmowie kwalifikacyjnej
  • torze przeszkód

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Pamiętaj, że podczas zajęć na sali gimnastycznej wymagany jest strój sportowy i obuwie sportowe.

Do zobaczenia

Rejestracja uczestników odbywa się od poniedziałku do piątek w godz. 8.00 – 15.00 pod numerami telefonu 477113604 lub 477112254.