zdjęcie przedstawia kobietę od góry patrzącą w ekran laptopa

Lexoteka

Szanowni Studenci,
od 1.12.2022 roku Biblioteka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku umożliwia Państwu korzystanie z Lexoteki – bazy prawodawstwa i orzecznictwa, która zawiera również elektroniczne wersje podręczników dla studentów prawa i administracji. Dostęp do Lexoteki możliwy jest z sieci uczelnianej na stronie www.ip.lex.pl

ICI Journals Master List za rok 2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że czasopismo „Zagadnienia Społeczne (ISSN: 2353-7426, 2353-7426)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie

ICI Journals Master List za rok 2021.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021.

ICV 2021 = 77.55

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021 https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie czasopisma https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=26723&lang=pl