ZARZĄDZANIE I NADZÓR W SYSTEMIE OŚWIATY POLSKIEJ W LATACH 1989-2005

ALICJA WALENDA

(...) Autorka podejmuje problematykę o wielkiej ważności i aktualności naukowej i praktycznej. Zarządzanie oświatą pomiędzy ministerstwem a organiczną pracą nauczycieli jest niezwykle rzadko badane empirycznie ze względu na bardzo wysoki stopień trudności takich badań. O trudności takich badań stanowi konieczność łączenia różnych kompetencji z pedagogiki, teorii zarządzania, politologii, a także trudna dostępność do wszystkich naraz podmiotów zarządzania na szczeblach wojewódzkim, samorządowym i instytucjonalnym. (...) Nic więc dziwnego, że badania empiryczne z zakresu zarządzania oświatą należą od kilkunastu lat do rzadkości.

- z recenzji prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego