WCZESNA FILOZOFIA GRECKA JAKO ARCHEICZNA DROGA DO NIEŚMIERTELNOŚCI
 

MAREK JASTRZĘBSKI

Pan Marek Jastrzębski przedstawia zarówno duchowość misteriów, jak i duchowość presokratyków, w tonacji wybitnie egzystencjalnej, pokazując, iż egzystencjalny wymiar filozofii presokratyków jest jij niezbywalną cechą, bez której byłaby ona niezrozumiała i w gruncie rzeczy bezsensowna. (...) Pan dr Marek Jastrzębski wykazał się znakomitym opanowaniem tekstów źródłowych i bardzo dobrą znajomością literatury krytycznej, zarówno historyczno-filozoficznej, jak i religioznawczej, ale we wszystkich kwestiach stać go na własne zdanie i własną interpretację podejmowanych przez siebie problemów.
(...) Biorąc pod uwagę literacki język książki, jestem przekonany, że zainteresuje ona nie tylko zawodowych historyków filozofii, lecz również szersze grono czytelników zainteresowanych filozofią, a zwłaszcza filozofią nawiązującą do mistyki, która ostatnimi czasy staje się coraz bardziej popularna.
Jeszcze raz pragnę podkreślić walory naukowe książki, a także jej przystępny, literacki język, który sprawia, że książkę bardzo chętnie się czyta. Sam przeczytałem ją z wielkim zainteresowaniem i szczerze polecam ją innym czytelnikom.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Kazimierza Pawłowskiego

 

Marek Jastrzębski - absolwent magisterskich i doktoranckich studiów z filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku. Kierownik Ośrodka Filozoficznego Centrum Badań Naukowych IKRiBL w Siedlcach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnienia sytuacji egzystencjalnej człowieka w określonych paradygmatach kulturowych, religijnych, a także w różnych systemach polityczno-gospodarczych. Prywatnie miłośnik gry na instrumentach perkusyjnych. Mieszka w Warszawie z żoną i synem.

 

Wczesna filozofia grecka