O WIĘZI SPOŁECZNEJ NA PODLASIU I NIE TYLKO
 

Ewa Drozda-Senkowska

Pomysł tego wspólnego zbioru poświęconego podstawom teoretycznym naszych badań powstał w trakcie przygotowywania pierwszych warsztatów naukowych świeżo założonego zespołu psychologii społecznej NWSP w Białymstoku. Rozmawiając o naszych pracach i projektach, dość szybko odkryliśmy, że poza chęcią realizowania ich w regionie podlaskim, łączy nas zainteresowanie rożnymi aspektami więzi społecznej. Zarówno tymi, które jej sprzyjają, ją utrwalają, jak i też tymi które jej zagrażają. (...) Celem zbioru było przedstawienie podstaw teoretycznych naszych projektów badawczych, a nie wyników przeprowadzonych badań. Dla wielu czytelników może to stanowić mankament tej wspólnej pracy. Znajdą oni konfrontacje naszych przemyśleń z wynikami empirycznych obserwacji w tomie następnym. Czy te ostatnie poprą postawione hipotezy, sformułowane myśli, wybrane opcje, jeszcze nie wiemy. Przedstawienie ich bez tej konfrontacji jest dla nas ryzykownym, ale ciekawym wyzwaniem.

prof. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska
Université Paris Descartes
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

 

Praca ukazuje problem więzi społecznej jako zagadnienie ważne zarówno w wymiarze badawczym, jak i społecznym. Przyjęcie perspektywy psychologii społecznej, otwartej na inne niż psychologiczne ujęcia omawianego zagadnienia pozwoliło Autorom na osiągnięcie tak dobrego rezultatu badawczego na tym etapie swoich poszukiwań. Wrażliwość na inne niż samych badaczy spojrzenie na zagadnienie relacji międzyludzkich stało się podstawową siłą prezentowanego w tej pracy podejścia badawczego, która pomogła im na wypracowanie in-tegralnego przedstawienia tego, czym jest dziś więź społeczna.

dr hab. Rafał Godoń
Uniwersytet Warszawski