METODY AKTYWIZUJĄCE I WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Agata Jacewicz

Książka jest adresowana do studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycieli rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową. Intencją Autorki jest pomoc w organizowaniu przy w dziećmi oraz wyzwalanie pedagogicznej inwencji (...) podniesienie rangi metod aktywizujących i wspiuerających w edukacji przedszkolnej. Proponowane są konkretne rozwiązania w pracy z przedszkolakiem, sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i kreatywnosci.

   (...) Należy podkreślić, że jest to publikacja potrzebna, porządkuje bowiem pewien obszar wiedzy i praktyki przedszkolnej zwłaszcza w kontekście objęcia dzieci pięcioletnich rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

- z recenzji dr hab. prof. APS i UWM Ewy M. Kuleszy