KRYMINALISTYKA. Wybrane zagadnienia

STANISŁAW KOZDROWSKI

Dr Stanisław KOZDROWSKI w pracy naukowej koncentruje się wokół zagadnień dotyczących kryminalistyki, kryminologii, bezpieczeństwa wewnętrznego, a także securitologii. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań (monografii, podręczników i artykułów), poświęconych tej problematyce. Adiunkt w Akademii Pomorskiej w Słupsku, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, i wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Książkę Stanisława Kozdrowskiego pt.: „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia” jest bardzo dobrze przygotowaną publikacją, która w swej całości streszcza podstawowe wiadomości dla studentów pierwszego stopnia w specjalności „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”.

doc. PhDr Frantisek Skvrnda, Csc,
mimoriadny profesor veduci
Katedry mendzinarodnych politickych rztahov
Ekonomickiej Univerzity v Bratislave

Przedstawiona do recenzji pozycja to kompendium koncentrujące się na jednej z ważniejszych czynności procesowo-kryminalistycznych, jaką stanowią oględziny miejsca zdarzenia. Praca jest napisana poprawnie pod względem merytorycznym i zawiera szereg cennych przemyśleń Autora (…). Pozycja dra S. Kozdrowskiego może stanowić wartościowe uzupełnienie literatury podstawowej dla studentów wszystkich kierunków poziomu licencjackiego, na którym występuje nauczanie kryminalistyki, a w szczególności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

dr Grażyna Kędzierska
wykładowca
w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku