STUDENCI PEDAGOGIKI O SWOICH STUDIACH

KATARZYNA KLIMKOWSKA, ANNA DUDAK

Autorki [...] trafnie odsłaniają różne wymiary bycia pedagogiem i izomorficznego do nich procesu akademickiego kształcenia. W tym zakresie wzbogacają literaturę pedeutologiczną o nowe odczytanie czynników sprzyjających kształtowaniu tożsamości jednostkowej studentów pedagogiki.

Dzięki wynikom rzetelnie przeprowadzonych badań uzyskujemy wyjątkowo interesujący wgląd w jakość kształcenia studentów pedagogiki. Nie ma on przy tym charakteru nadzorczego, jaki ma miejsce w sytuacji prowadzonego przez PKA audytu, gdyż został wyraźnie podporządkowany trosce obu badaczek o dotarcie do subiektywnej wiedzy i opinii o czterech wymiarach tego procesu. Dotyczyły one: kształtowanie kompetencji osobistych, atrakcyjność procesu kształcenia, atrakcyjność wykształcenia na rynku pracy oraz atrakcyjność studiów na rynku edukacji wyższej. Analiza ilościowo-jakościowa uzyskanych danych empirycznych dolewa nieco dziegciu do naszego dobrego często samopoczucia i samozadowolenia z prowadzonej edukacji akademickiej na tym właśnie kierunku studiów.

Tę rozprawę powinni zatem przeczytać w pierwszej kolejności funkcjonariusze szkolnictwa wyższego odpowiedzialni za jakość kształcenia, ale także każdy z nas - nauczycieli akademickich, by skonfrontować otrzymane opinie z własnym wyobrażeniem, przypuszczeniami, jak i przeświadczeniami na temat tego procesu. 

- z recencji prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego