W dniu 15 maja 1999 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Konferencja Naukowa "Reforma Oświaty"
z udziałem dr Anny Radziwiłł
doradcą Ministra Edukacji Narodowej


Białystok 1999 r.

Celem Konferencji Naukowej było:

  • twórczy namysł nad reformowaną szkołą XXI wieku
  • omówienie problemów zreformowanej oświaty

W spotkaniu naukowym uczestniczyli dyrektorzy podlaskich szkół podstawowych i średnich, burmistrzowie, wójtowie, starostowie województwa podlaskiego. Do udziału w konferencji zaproszono również: Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Sejmiku woj. podlaskiego, Rektora UwB, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białystok, Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Naukowy dyskurs o założeniach reformy oświaty uświetniła prezentacja artystyczna, pokazy samoobrony studentów NWSP w Białymstoku.

Program Konferencji Naukowej