W dniu 18 listopada 2000 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

Konferencja Naukowa
"Edukacja obronna - dylematy i perspektywy"

Białystok 2000 r.

Dyskusję otworzył Romuald Szeremietiew Sekretarz Stanu I zastępca Ministra Obrony Narodowej wykładem dotyczącym edukacji obronnej w świetle potrzeb sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Następnie głos przekazano Komendantom Wojewódzkim Policji woj. podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, którzy omówili zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przestępczości w północno – wschodniej Polsce. Następnie odbyła się dyskusja ze studentami NWSP ze specjalności Wychowania obronnego z problematyką przestępczości odnośnie ich oczekiwań w zakresie szkolenia wojskowego na potrzeby sił zbrojnych RP. Po długiej dyskusji prof. dr hab. Andrzej Pawilonis przedstawił koncepcje szkolenia wojskowego w oparciu o bazę szkoleniową Jednostki Wojskowej 1451 w Białymstoku.  W przerwie między poszczególnymi referatami wystąpił zespół muzyczny JW. 1451 w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji byli także posłowie AWS, majorzy JW 1451, dowódca JW 1451, V-ce prezydent Miasta Białegostoku, Komisarz i nadkomisarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przedstawiciele Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, redaktor gazety „Polska Zbrojna” w Warszawie.