W dniach 10-11 marca 2005 r. w Białymstoku
odbyła się zorganizowana przez
Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Białymstoku

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Edukacja międzykulturowa jako wyzwanie XXI wieku"

Celem I Międzynarodowej Konferencji Naukowej było:

  • próba odpowiedzi na pytania dotyczące istoty i sensu humanistyki, edukacji międzykulturowej
  • omówienie niepokkojących problemów współczesności, granic, zagrożeń niepewności o rodzaj, jakość i przebieg spotkania z ludźmi innej narodowości, języków, religii i kultur

Uczestnikami tego spotkania byli nauczyciele akademiccy z całej Polski oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Konferencję uświetnił tatarsko-ukraiński dialog poetycki Piewcy stepowej Hellady - wieczór autorski Selima Chazbijewicza i Tadeusza Karabowicza przy opracowaniu muzycznym Zofii Marszałek oraz występ oktetu wokalnego "Gaudium".

Program I Międzynarodowej Konferencji Naukowej