ZAGADNIENIA SPOŁECZNE/SOCIAL ISSUES

ISSN 2353-7426

RADA NAUKOWA I KOLEGIUM REDAKCYJNE

 

RADA NAUKOWA

Dr Janusz Bryk – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D. – Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy)

Dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. zw. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska –  Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku

Prof. dr Bogusław Grużewski – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa)

Dr hab. Henryka Ilgiewicz – Instytut Badań Kultury Litwy w Wilnie (Litwa)

Dr Marek Jasiński, prof. NWSP – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Białymstoku

Dr hab. Katarzyna Klimkowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doc. dr Annika Lall – Estońska Akademia Nauk Bezpieczeństwa (Estonia)

Dr hab. Katarzyna Laskowska – Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr Henryk Malewski – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa)

Prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Doc. dr Elita Nimande – Uniwersytet Łotewski (Łotwa)

Dr hab. Inetta Nowosad – Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Dr hab. Wiesław Pływaczewski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Michał Shepitko – Uniwersytet im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina)

Dr Zbigniew Siemak – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Dr hab. Bolesław Sprengel  – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański –  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. – Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek


KOLEGIUM REDAKCYJNE

Redaktor Naczelny             Dr hab. Agata Popławska, prof. NWSP

Sekretarz                            Dr Grażyna Kędzierska
                                            Mgr Barbara Burzyńska

Redaktor językowy             Dr Tatiana Aniskevich
                                            PaedDr. Zlatica Hulova, PhD.

Redaktor statystyczny        Mgr Małgorzata Bogdanowicz

Redaktor tematyczny          Dr Marek Strzoda
                                            
Dr Agata Jacewicz
                                             Dr Hanna Hamer