Dr Monika Kotowska

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie

 

GENEZA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ NIELETNICH. WYBRANE ZAGADNIENIA.

Streszczenie

Przestępczość nieletnich jest jednym z poważnych problemów społecznych. Aktualnie sposób postępowania z tą grupą sprawców ukierunkowany jest bardziej na edukację niż represję. W opracowaniu skupiono się na historii oraz ewolucji prawnej odpowiedzialności nieletnich. Autorka przedstawia krótki rys odpowiedzialności nieletnich poczynając od czasów starożytnych do współczesności.

Słowa kluczowe: historia, odpowiedzialność nieletnich, przestępczość nieletnich, zapobieganie przestępczości nieletnich.

 

THE ORIGIN OF LEGAL LIABILITY OF MINORS. CHOSEN ISSUES.

Abstract

One of the seriouse problems In socjety is juvenile delinquency. Actually, the general policy of the juvenile justice is more educational than repressive. The article concerns history and evaluate of legal  responsibility of young people. Author sets out a brief history of youth responsibility  from from ancient times to the nineteenth century.

Keywords: history, responsibility of juveniles, juvenile delinquency, preventing juvenile delinquency.