Autor: Administrator2,   data: 24.11.2016

Mgr Izabela Sękowska

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

 

KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY SKIMMINGU BANKOMATOWEGO

Streszczenie

Skimming bankomatowy to przestępstwo, które w Polsce występuje coraz częściej. Czyn ten polega na kopiowaniu kart bankomatowych, uzyskiwaniu kodów PIN a następnie wytwarzaniu fałszywych kart służących do pobierania wypłat z rachunków ich nieświadomych właścicieli. Popełnienie skimmingu wymaga współpracy przynajmniej kilku osób, dlatego jest on domeną przestępczych grup zorganizowanych. Zwalczanie skimmingu bankomatowego wymusza współpracę Policji z przedstawicielami banków. Analizę przestępczego sposobu działania oparto na dwóch przykładach skimmingu bankomatowego, wykrytego przez Policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Występowanie aspektów kryminalistycznych w przedstawionym tekście zaznacza się w ustalaniu modus operandi oraz roli ekspertyzy kryminalistycznej w wykrywaniu.

Słowa kluczowe: skimming, bankomat, kopiowanie kart, nielegalne kopiowanie, bankowość elektroniczna, karta, nakładka.

 

FORENSIC ASPECTS OF SKIMMING ATMs

Abstract

Skimming is a crime, which in Poland is more and more often. This act involves copying ATM cards, obtaining the PIN and then the production of counterfeit cards designed to collect payments from the accounts of their respective owners. This act requires the cooperation of at least a few people, so they do it by organized crime groups. Fighting skimming ATMs police forces cooperate with representatives of the banks. Analysis of the criminal modus operandi of criminals based on two examples skimming ATMs were detected by the Police Department for Fighting Economic Crime Police in Olsztyn. Occurrence factors forensic presented in the text indicates the determination of the modus operandi and the role of forensic detection.

Keywords: skimming, ATM, card copy, illegal copying, electroning banking, card, frontend.