Dr Wojciech Kasprzak
Collegium Balticum w Szczecinie

WYKRYWANIE I ŚCIGANIE W PRZYPADKU
KRADZIEŻY DÓBR Z GIER KOMPUTEROWYCH

Streszczenie
W artykule opisana  została problematyka kradzieży dóbr z gier komputerowych. Współczesne źródła rozrywki zawierają często wiele elementów wykorzystujących wirtualne środki płatnicze. Wiąże się to z wzrostem kradzieży na tle cyfrowym, także w stosunku do gier internetowych. Głównym celem hakerów stały się loginy, hasła dostępu do kont internetowych, dane personalne, numery kart kredytowych i wirtualne elementy, które mogą zostać sprzedane. Wykrywanie przestępstw podobnego typu jest niezwykle trudne dla współczesnych organów ścigania. Sprawca czynu zabronionego jest często osoba z zagranicy wykorzystującą zaawansowaną technologię, wirusy, robaki komputerowe i innego rodzaju złośliwe oprogramowanie. W artykule omówione zostało również podejście organów ścigania do problematyki kradzieży dóbr z gier komputerowych.
Słowa kluczowe: gry, cyberprzestępczość, MMO, kradzież, Internet, cyberprzestrzeń.   

DETECTING AND PURSUING
THE PERPETRATORS OF THEFT OF GOODS IN COMPUTER GAMES

Abstract
         The article discussed is the issue of the theft of goods from computer games. Modern multimedia entertainment is equipped with a number of items associated with electronic payment sytemami. Increasingly, there are cases of theft of digital data contained in the online games. The main target of hackers are logins and passwords for online accounts, personal information, credit card numbers, virtual items that can be sold. Detection of such crimes is a very difficult and a challenge for today's law enforcement agencies. Offender is a foreign person, and often uses technologically advanced digital tools in the form of viruses, worms and other malicious software. The article described the issue of actions taken by law enforcement agencies to report the crime for theft of goods from a computer game.
Keywords: games, cybercrime, MMO, theft, Internet, cyberspace.