Autor: Administrator,   data: 11.05.2012


Wykłady profesorów z Trakya University

w ramach programu LLP Erasmus

 

W dniach 23- 24 kwietnia 2012 r. nasza uczelnia gościła w swoich progach dwóch profesorów z Trakya University w Edirne w Turcji. Prof. Kemalettin Kuzucu i prof. Veysi Akin, pracownicy Wydziału Pedagogicznego, przyjechali  w ramach programu LLP Erasmus z wykładami dla studentów pedagogiki i bezpieczeństwa wewnetrzenego.

Profesor Akin wygłosił wykład na temat:  “The Use of Local History, Museum and Historical Places in History Teaching” (Wykorzystanie historii lokalnej, muzeów i miejsc historycznych w nauczaniu historii). W bardzo interesujący sposób przedstawił korzyści płynące z nauczania przedmiotu nie tylko w oparciu o podręczniki, ale przede wszystkim o fakty, miejsca czy pamiątki po przodkach. Zwrócił uwagę na wzrost tożsamości lokalnej i regionalnej wśród uczniów, którzy mają szansę ‘otrzeć się’ o historię, a nie tylko o niej przeczytać bądź usłyszeć.

Wykład profesora Kuzucu nosił tytuł: “Constructivist Approach Discussions in the Late Ottoman Empire’s Educational System” (Konstruktywistyczne podejście  do systemu edukacji w schyłkowym okresie Imperium Osmańskiego).  Zostały w nim omówione  główne założenia nowatorskich programów wielkich reformatorów systemu edukacji w państwie osmańskim pod przywództwem sułtana Abdülhamida II w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno studentów jak i pracowników NWSP.  Po prelekcjach trwały ożywione dyskusje, m.in. dotyczące kontynuowania współpracy między naszymi uczelniami.