Autor: Administrator2,   data: 11.05.2011

Wykłady dr Teresy Serafin
i dr Agnieszki Iłendo-Milewskiej.

Projekt "Edukacja psychopedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku"

W dniu 10 maja 2011 r. odbyły się kolejne wykłady realizowane przez NWSP w ramach projektu "Edukacja psycho-pedagogiczna dla społeczności miasta Białegostoku” objętego honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku. Ostatnie, szóste zajęcia zorganizowane zostały w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizowania w szkołach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku wyszła z inicjatywą zorganizowania konferencji pod hasłem „Psychopedagogiczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Wykłady prowadziły:

  • Dr Teresa Serafin Radca Ministra w  Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Dr Agnieszka Iłendo-Milewska – wykładowca NWSP

Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektorzy szkół podstawowych, żłobków, przedszkoli i domów dziecka z województwa podlaskiego.

Galeria zdjęć