Autor: Administrator2,   data: 02.03.2017

Wnioski aktualizacyjne o stypendium socjalne, mieszkaniowe, dla niepełnosprawnych, zapomogi

 

Informujemy, iż od dnia 11 do 26 marca 2017 roku przyjmowane będą wnioski o stypendium socjalne, mieszkaniowe (na okres marzec - czerwiec 2017), dla niepełnosprawnych (na okres marzec - czerwiec 2017), zapomogi.

Wnioski będą przyjmowane w kwesturze od poniedziałku do piątku a w weekendy w rektoracie.

Studenci, którzy mają przyznane stypendium socjalne do lutego 2017 roku składają: 

1.      Wniosek (załącznik aktualizacyjny)

2.      Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (załącznik nr 9) x 2 szt.

3.      Dokumenty związane ze zmianą w dochodzie w stosunku do wniosku składanego w październiku 2016 roku

(np. w sytuacji utraty dochodu: PIT-11, świadectwo pracy; w sytuacji uzyskania nowego dochodu: zaświadczenie od pracodawcy o wysokości uzyskanego dochodu netto za dwa pierwsze miesiące pracy; w przypadku rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy: zaświadczenie z urzędu; w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej: akt urodzenia dziecka, akt ślubu, akt zgonu członka rodziny)

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendia socjalne po raz pierwszy składają cały komplet dokumentów: dokumenty do pobrania

UWAGA! Osoby, które mają decyzję o przyznaniu stypendium Rektora oraz stypendium dla niepełnosprawnych do czerwca 2017 roku nie muszą składać żadnych dokumentów aktualizacyjnych.