Autor: Administrator,   data: 13.05.2014

Wizyta Rektora NWSP na Uniwersytecie w Trnave (Słowacja)
 

Podczas pobytu Rektora dr Marka Jasińskiego prof. NWSP doszło do bardzo znaczącego spotkania Rektorów obu zaprzyjaźnionych uczelni. Rozmowa miała charakter roboczy, dotyczący dalekosiężnej współpracy obu uczelni zarówno w wymiarze merytorycznym jak i osobistym. W trakcie ponad godzinnej rozmowy przekazywane były informacje o pracy naszych uczelni, o aktualnych trudnościach na jakie napotykają szkoły wyższe a także o zasadniczych różnicach w profilu kształcenia studentów. Rozmowa miała charakter bardzo serdeczny i ciepły. Zaowocowała propozycjami dalszej współpracy i wymiany doświadczeń, również na niwie badawczej. Już w niedługim czasie powinniśmy odczuć pozytywne skutki tej wizyty.