Autor: Administrator2,   data: 17.05.2018

Władze Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej z przyjemnością informują, że objęły patronatem honorowym projekt

"Wampiriada - studenckie honorowe krwiodawstwo"

Projekt ten od lat promuje ideę honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz zdrowego trybu życia na białostockich uczelniach wyższych oraz znacznie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku w zakresie pozyskiwania krwi oraz produktów krwiopochodnych.

Harmonogram projektu zakłada, iż na naszej Uczelni będzie on realizowany w terminie:

27 maja 2018 r. (niedziela)

w godzinach 9:00 - 13:00

w siedzibie Uczelni Al. Jana Pawła II 91

Zachęcamy studentów do włączenia się w akcję