Autor: Administrator2,   data: 22.03.2020

Komunikat

Rektora Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Białymstoku

z dnia 16.03.2020r.

 

w sprawie ograniczenia pracy przez pracowników uczelni i zasad funkcjonowania Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 13.03.2020r. stanu epidemicznego
w Polsce i zawieszenia działalności dydaktycznej prowadzonej na obszarze całego kraju wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania NWSP:

- ogranicza się dostęp na teren Uczelni;

- wszystkie sprawy administracyjne związane z funkcjonowaniem uczelni należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: nwsp@nwsp.bialystok.pl, rektorat@nwsp.bialystok.pl);

- pracownicy administracji będą stosować pracę zdalną;

- wprowadza się również dyżury w godzinach 9.00-14.00, tel. 693-828-770;

- ogranicza się przyjmowanie dokumentacji papierowej do minimum;

- wprowadza się wydłużony termin składania wniosków dotyczących spraw studenckich;

- wszystkie sprawy finansowe jak stypendia, wynagrodzenia realizowane będą zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 
Uwaga:
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce i decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawiesza się zajęcia dydaktyczne i ogranicza funkcjonowanie Uczelni do 10.04.2020r.
  
Kontynuuje się (w szerokim zakresie) zajęcia online, które są obecnie obowiązkowe.