Autor: Administrator2,   data: 07.06.2018

Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności.

W tym  celu prosimy  zgłosić się do Rektoratu aby  wypełnić stosowną deklarację. Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2018 r

Specjalności na kierunku Pedagogika:

- Wychowanie obronne z problematyką przestępczości (wymagane badania lekarskie –
  skierowanie w Rektoracie nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do
złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu )

-  Resocjalizacja

-  Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

-  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza