Autor: Administrator2,   data: 08.06.2018

Informujemy, że należy dokonać wyboru specjalności. W tym  celu prosimy  zgłosić się do Rektoratu aby  wypełnić stosowną deklarację.

Wyboru specjalności należy dokonać do 30.06.2018 r.

Specjalności na Kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

- Bezpieczeństwo i porządek publiczny ( wymagane badania lekarskie - skierowanie w Rektoracie,
    nie dotyczy służb mundurowych, którzy są zobowiązani do złożenia zaświadczenia o zatrudnieniu lub badań lekarskich 
    wykonywanych do zakładu pracy ) 

-  Zarządzanie kryzysowe