Autor: Administrator2,   data: 01.02.2017

Uroczystości 20-lecia działaności NWSP w Białymstoku

          17 grudnia 2016 roku Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku obchodziła 20-lecie swojej działalności. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni wykładowcy, pracownicy administracyjni oraz studenci NWSP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także ks. bp dr hab. Henryk Ciereszko – Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku, Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku, przedstawiciele ośrodków naukowych z Lublina, Warszawy, Olsztyna, Białegostoku, przedstawiciele pracodawców i środowisk lokalnych współpracujących z Uczelnią oraz emerytowani wykładowcy i pracownicy NWSP.
         W uroczystościach nie mógł osobiście wziąć udziału Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Skierował on jednak do uczestników uroczystości okolicznościowy list, który odczytał Rektor dr Marek Jasiński, prof. NWSP.  W trakcie uroczystości była chwila na przypomnienie przez Leontynę Jakoniuk, Kanclerza i pierwszego założyciela NWSP genezy i powstania Uczelni. Wspomnienia wspólnych lat pracy, etapy rozwoju Uczelni oraz życzenia przekazali byli Rektorzy prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński, dr hab. Eugeniusz Łapiński, prof. NWSP oraz obecny Rektor dr Marek Jasiński, prof. NWSP.
         W ramach prezentacji osiągnięć Uczelni na przestrzeni 20 lat Kierownicy katedr: prof. dr hab. Ewa Drozda-Senkowska (Katedra Psychologii), dr hab. Agata Popławska, prof. NWSP (Katedra Pedagogiki) oraz dr Zbigniew Siemak (Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego) przedstawili w zarysie zakończone, aktualnie prowadzone badania naukowe oraz kierunki działań naukowych na przyszłość. Dr Agata Jacewicz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych NWSP zaprezentowała pracę studentów na rzecz środowiska lokalnego.
         Uroczystości NWSP sprawnie i w znany dla siebie dynamiczny sposób poprowadził konferansjer Wojciech Grodzki (www.wojciechgrodzki.pl). Oprawę muzyczną zapewnił zaproszony Zespół Wokalny „Esperimento” z Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku, a najważniejsze momenty uwiecznił fotograf Marcin Kendra (www.marcinkendra.pl).
          Na zakończenie Uroczystości obchodów 20-lecia Uczelni zaproszeni goście oraz pracownicy NWSP udali się do Opery i Filharmonii Podlaskiej na operetkę „Zemsta nietoperza”.
          NWSP od 1996 roku przez swoją bogatą działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną wpisuje się żywo w krajobraz akademicki Białegostoku, Podlasia oraz całego regionu północno-wschodniej Polski. Na przestrzeni dwóch minionych dekad wykształciła prawie 9 tys. osób na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych z pedagogiki, pracy socjalnej, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz z psychologii. Otrzymanie w 2010 r. uprawnień do nadawania stopnia magistra z psychologii było wielkim wyróżnieniem, gdyż w powojennej historii Podlasia NWSP stała się pierwszą uczelnią, która rozpoczęła kształcenie na tym kierunku

Galeria