Autor: Administrator2,   data: 26.09.2017

Władze

Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej

w Białymstoku

serdecznie zapraszają na

 

Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018

która odbędzie się dnia

 

07 października 2017 r.

o godz. 11.00 w Auli Uczelni

Al. Jana Pawła II 91

 

REKTOR

dr Marek Jasiński, prof. NWSP

 

      Program inauguracji:

 • Hymn państwowy
   
 • Otwarcie uroczystości – powitanie gości
   
 • Wystąpienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora dr Marka Jasińskiego, prof. NWSP
   
 • Przemówienia gości
   
 • Immatrykulacja studentów
   
 • Gaude Mater Polonia
   
 • Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studenckiego
   
 • Wykład inauguracyjny „Promocja zdrowia i styl życia jako wyznaczniki bezpieczeństwa zdrowotnego współczesnego człowieka”
  wygłosi dr hab. Małgorzata Jagodzińska

   
 • Gaudeamus