Autor: Administrator,   data: 29.10.2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

 
Dnia 7 października 2017 roku w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018.

Rektor Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dr Marek Jasiński, prof. NWSP w swoim wystąpieniu przedstawił na początku krótką informację o Uczelni, podając m.in. oferowane kierunki studiów i liczebność studentów na tych kierunkach.

Następnie zaprezentował najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku akademickim 2016/2017. Wspomniał m.in. o obchodach 20-lecia istnienia NWSP w Białymstoku oraz o zgodzie Ministerstwa na otwarcie nowego kierunku studiów – administracji. Zaznaczył coraz większą popularność studiów podyplomowych i stałe poszerzanie ich oferty, zgodnie z wymogami rynku i regionu. Z satysfakcją podkreślił dobre wyniki rekrutacji na ten rok akademicki, szczególnie na kierunku psychologia.

Następnie rektor odczytał dwie wschodnie przypowieści adekwatne w treści do rozpoczynającego się roku akademickiego i skłaniające do głębszych przemyśleń i refleksji. Na koniec złożył wszystkim pracownikom Uczelni i studentom okolicznościowe podziękowania i życzenia.