Autor: Administrator,   data: 17.05.2011


Trakya University w Edirne, Turcja

W dniu 17 maja 2011 naszą uczelnię odwiedziła pani Sinem Dogruer, koordynator programu ERASMUS z partnerskiej uczelni Trakya University w Edirne, Turcja. Jej wizyta wynikała z podpisanej niedawno umowy bilateralnej między Niepaństwową Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Białymstoku a Uniwersytetem Trakya, dotyczącej współpracy i realizacji zadań programu ERASMUS w latach 2011 -2013.

Sinem Dogruer przedstawiła ciekawą prezentację na temat swojej uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Pedagogicznego. Opowiedziała o dotychczasowych osiągnięciach naukowych na poszczególnych wydziałach, ale też o bogatym wachlarzu zajęć pozanaukowych realizowanych przez uczelnię z myślą o studentach. Omówiła wielorakie programy partnerskie, w których uczelnia uczestniczy, jak również kierunki rozwoju uczelni. Jednym z założeń naszej współpracy jest ubieganie się o możliwość włączenia studentów, nie tylko kadry naukowej, do programu ERASMUS.

Spotkanie było bogato ilustrowane zdjęciami zaprezentowanymi w formie multimedialnej. Oprócz uczelni, pani Dogruer przedstawiła region, w którym znajduje się uniwersytet - Trację leżącą w europejskiej części Turcji, bogatą w zabytki oraz wielokulturowe tradycje, które łączą elementy bałkańskie, greckie i tureckie.