Autor: Administrator2,   data: 16.09.2018

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ
POPRAWKOWYCH

 

 

ustalone przez wykładowców:

 

Dr Agata Jacewicz 

20.09.2018 r. (czwartek)  godz. 11.00

 

Mgr Justyna Sołowiej-Chmiel

24.09.2018 r. (poniedziałek) godz. 15.00

 

Dr Agnieszka Iłendo-Milewska

25.09.2018 r. (wtorek)  godz. 8.30

 

Prof. zw. dr hab. Anna Kwiatkowska

(w zastępstwie egzamin przeprowadzi dr Agnieszka Iłendo-Milewska)

25.09.2018 r.  (wtorek)  godz. 8.30

 

Dr Joanna Nawrocka

 (w zastępstwie egzamin przeprowadzi dr Agnieszka Iłendo-Milewska)

25.09.2018 r. (wtorek) godz. 8.30

 

Dr Mieczysław Raś

 (w zastępstwie egzamin przeprowadzi dr Agnieszka Iłendo-Milewska)

25.09.2018 r. (wtorek) godz. 8.30

 

Dr Grażyna Kędzierska

25.09.2018 r. (wtorek)  godz. 10.30

 

Dr Zbigniew Siemak

25.09.2018 r. (wtorek)  godz. 10.30

 

Dr Ewa Romanowska  

29.09.2018 r. (sobota)  godz. 8.30

 

W/w terminy są ostateczne.

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbywają się
w budynku NWSP Al. Jana Pawła II 91