Autor: Administrator2,   data: 04.10.2018

TERMINY EGZAMINÓW I ZALICZEŃ
POPRAWKOWYCH

 

ustalone przez wykładowców:

 

Dr Ewa Romanowska  

07.10.2018 r. (niedziela)  godz. 10:00

 

Dr Hanna Hamer

06.10.2018 r. (sobota) godz. 13:30 - pokój wykładowców

 

W/w terminy są ostateczne.

Egzaminy i zaliczenia poprawkowe odbywają się
w budynku NWSP Al. Jana Pawła II 91