Autor: Biblioteka,   data: 06.04.2018

Zapraszamy po odbiór świadectw

ukończenia studiów podyplomowych.

 

Opłata za świadectwo wynosi 30 zł 

opłat można dokonać na konto Uczelni

lub na miejscu w kasie NWSP.