Autor: Administrator2,   data: 26.11.2014

„Studenckie Skrzydła Pomocy”

Okres zimowy i znaczne spadki temperatury stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. W okresie od stycznia do końca marca 2015 roku na terenie miasta Białegostoku realizowana będzie Akcja „Studenckie Skrzydła Pomocy” w konsolidacji ze środowiskiem akademickim, której przesłaniem jest udzielanie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością.

W związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem przez współrealizatorów działań na udział studentów Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku proszę o zgłaszanie się osób zainteresowanych do:

  • Uczestnictwa w punktach poradnictwa „Stowarzyszenie ku dobrej nadziei”, „Eleos Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezja Białostocko-Gdańska

  • Docierania wspólnie ze streetworkerami do osób bezdomnych w ich własnym środowisku

Jeśli chcecie Państwo zdobyć nowe doświadczenia i lepiej przygotować się do przyszłego zawodu, zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Prosimy o kontakt na adres mailowy nwsp91@wp.pl. Liczba miejsc ograniczona.