Autor: Administrator,   data: 04.07.2012

Spotkanie z ekspertami

Laboratorium Kryminalistycznego

Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

W poniedziałek 21 maja 2012 roku w Auli Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku odbyło się spotkanie z ekspertami Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Za zgodą Pana Podlaskiego Komendanta Policji do Uczelni przyjechali eksperci portretu rysunkowego, wariografii i fizykochemii. Studenci dowiedzieli się, że można określać wygląd osoby w czasie późniejszym w stosunku do wyglądu na fotografii oraz w czasie wcześniejszym i że takie badanie nazywa się progresją i regresją wieku. Pani Ekspert opowiedziała także jak przeprowadza się przesłuchanie świadka w celu odtworzenia wyglądu osoby. Z kolei Pan Ekspert fizykochemii dużą część swojego wystąpienia przeznaczył na omówienie zagrożeń, związanych z zażywaniem dopalaczy. Wiele przykładów, które zostały przytoczone na ten i inne tematy żywo zainteresowało studentów. W trzeciej części spotkania głos zabrała Pani Ekspert wariografii. Po krótkim wprowadzeniu, ponieważ nasi studenci już wcześniej w ramach zajęć z kryminalistyki wysłuchali wykładu na temat wariografii kryminalistycznej, nasz gość dokonał prezentacji urządzenia i jego możliwości „podłączając” do aparatu dwoje studentów. Okazało się, że ustalenie liczby wybranej przez studenta nie sprawiło większego problemu nawet jego koleżankom i kolegom obserwującym reakcje organizmu na ekranie. Inaczej sprawa się miała ze studentką, która ostatecznie została określona oczywiście w żartach „jako osoba nadająca się na kłamcę”. Czas przeznaczony na spotkanie szybko dobiegł końca i sympatycznych gości należało pożegnać, jednak z nadzieją na dalszą współpracę.


Galeria zdjęć