Autor: Administrator,   data: 26.07.2015

Seminarium pedagogiczne

W dniu 29 maja 2015 roku Katedra Pedagogiki Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku była organizatorem Seminarium Pedagogicznego pod hasłem "Edukacja – nauczyciel – uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej".

Cele seminarium przyczyniły się do debaty akademickiej oraz prezentacji analiz teoretycznych, komunikatów z badań i tzw. dobrych praktyk.

Podejmowana tematy obejmowały następujące obszary:

  • podjęcie refleksji dotyczącej wyzwań edukacyjnych wynikających z przemian społecznych;
  • poszukiwanie i opisanie utrudnień uniemożliwiających sprostanie wymaganiom współczesności;
  • podjęcie próby określenia wzoru człowieka/ucznia (wartości, cechy, kompetencje) umiejącego sprostać współczesnym wyzwaniom;
  • uświadomienie współczesnych wielorakich zagrożeń, które stają się wyznacznikiem zmian edukacyjnych i w obszarze bezpieczeństwa;
  • określenie wymiarów profesjonalizmu nauczyciela/wychowawcy w zmieniającej się przestrzeni społecznej;
  • charakterystyka sytuacji dziecka/ ucznia w przestrzeni edukacyjnej  i rzeczywistości społecznej.

Gościliśmy na Seminarium pedagogicznym przedstawicieli z różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy: Uniwersytet w Ostrawie, Czechy, Państwowy Uniwersytet im. Puszkina w Brześciu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Białymstoku,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Galeria