Autor: Administrator2,   data: 11.05.2017

 

KOŁO  NAUKOWE  PRZYJACIÓŁ   NATURY  I  CZŁOWIEKA

pod       patronatem   Władz

NIEPAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  PEDAGOGICZNEJ  W  BIAŁYMSTOKU

 

ORGANIZUJE

 

DYSKUSJĘ     PANELOWĄ:

 

ROZWÓJ   WEWNĘTRZNY  CZŁOWIEKA

I

ŚWIAT  RELACJI   MIĘDZYLUDZKICH”

Otwartość,  Miłość, Duchowość

 

W  której     udział    wezmą:

·        Ksiądz biskup, dr hab. teologii - HENRYK  CIERESZKO, autorytet w dziedzinie badań nad istotą miłosierdzia.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu teologii fundamentalnej, religiologii, teologii duchowości.

Zajmuje się badaniami nad postacią błogosławionego Michała Sopoćki

i jego teologią miłosierdzia Bożego.

 

·        Dr nauk medycznych   MARZENA  JUCZEWSKA, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii.

        Wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Klinice Onkologii.

Zainteresowania pozazawodowe: pianistka, muzyk;  pasjonuje się turystyką górską, sportem i ogrodnictwem.

Interesuje ją żywo rozwój osobowości, proces wychowania człowieka i samowychowania, jak również kultura i filozofia-  w tym szczególnie tanatologia ( zagadnienia związane ze śmiercią i umieraniem)

 

·        JACEK   CHMIELEWSKI -  psychoterapeuta, trener mindfulness, psychoterapeuta uzależnień.

        Od lat pasjonuje się fenomenalnymi programami rozwoju duchowego, które weszły na stałe do współczesnej psychoterapii: Mindfulness oraz                       Program Dwunastu Kroków.

 

·        Dr  filozofii   MAREK   JASTRZĘBSKI, specjalista w dziedzinie filozofii starożytnej, etyki i duchowości.

Interesuje się problemami śmierci, nieśmiertelności, rozwoju duchowego wróżnych tradycjach kulturowo-religijnych. Wykładowca w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku.

Autor książki: Wczesna filozofiagrecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności.

 

Spotkaniu nadać chcemy jak najbardziej praktyczne oblicze.

Chcemy mówić o osobistym doświadczaniu życia– posuwać się Ścieżką  Serca.

 

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE   DO   PRZYBYCIA

I

UCZESTNICTWA

 

MIEJSCE   I   CZAS   SPOTKANIA:       9 czerwca (piątek), godz. 17.00

NIEPAŃSTWOWA  WYŻSZA  SZKOŁA   PEDAGOGICZNA

w   BIAŁYMSTOKU, ul. Jana Pawła II nr 91 -  AULA

 

Koło Przyjaciół Natury i Człowiekapowstało oficjalnie na Naszej Uczelni w styczniu 2016 roku. W ciągu minionego czasu zorganizowaliśmy szereg cennych działań, jak Sprzątanie Świata czy udział w Festiwalu Nauki i Sztuki.

Od września ubiegłego roku prowadzimy regularny cykl edukacyjny: Rozwój człowieka a świat relacji międzyludzkich. Zwieńczeniem tego cyklu jest zapowiadana powyżej dyskusja panelowa.

 

ZARZĄD   KOŁA  tworzą studentki i studenci studiów zaocznych:

Michał Łopiński, przewodniczący Koła, student III roku psychologii

Bogusia Bargłowska, zastępca przewodniczącego, studentka III roku psychologii

Dorota Radziszewska, studentka III roku psychologii

Renata Wiśniewska, studentka III roku pedagogiki

Marek Łowczyński, student III roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Założycielem i opiekunem Koła jest dr Paweł Karpowicz.