Autor: Administrator,   data: 20.04.2018

I Kongres Naukowy NWSP

CZŁOWIEK W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH

WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ

MAJĄTEK HOWIENY, 10 – 11 maja 2018r.

(własność Miss Polonii 2010 Rozalii Mancewicz)

adres: 18-106 Pomigacze 91, woj. podlaskie)

NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA

w Białymstoku

Program Kongresu