Autor: Administrator,   data: 23.10.2010

Promocja książki ks. dr Kazimierza Pierzchały
"Zagubiony dar wolności"

W dniu 22 października 2010 r. w Warszawie odbyła się promocja książki autora ks. dr Kazimierza Pierzchały „Zagubiony dar wolności” wydanej przez Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Publikację afiliowano na rzecz badań naukowych naszej uczelni. Książka jest niezwykle interesującą pozycją w literaturze, o tematyce psychologiczno-pedagogicznej i ma konkretny wymiar resocjalizacyjny. Przesłanką wyjściową autora jest naukowy opis i definicja struktury osobowości więzionych. Autor ukazuje również ważny element oddziaływania postpenitencjarnego zmierzającego do readaptacji społecznej skazanych.

Podczas promocji książki swoją obecnością zaszczycili: Krzysztof Kwiatkowski – Minister Sprawiedliwości, Rektor NWSP dr Marek Jasiński, ks. biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki, ks. prałat dr Paweł Wojtas – Naczelny Kapelan Więziennictwa w Polsce, ppłk Anna Osowska- Rembecka - Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Warszawie, Przedstawiciele Wojska Polskiego – gen. Marek Bieńkowski, gen. Andrzej Kapkowski, gen. Władysław Skrzypek. W spotkaniu promocyjnym książki uczestniczyli także dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu warszawskiego, przedstawiciele duszpasterstwa więziennego oraz kadra naukowa z ośrodków akademickich.

Referat poświęcony książce ks. dr Kazimierza Pierzchały wygłosił płk Andrzej Połomski.